Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter:                  vacant
Penningmeester:      Machtelt Verheij
Secretaris:                 Angèle Vluggen
Algemeen lid:            Marion Ritzervelt
algemeen lid:             Peter Willems